Gốc > Mục:Tài liệu cao học K20 >
title:Văn học: Đề thi thử ĐH môn ngữ văn 2012
date:19-03-2012
sender:Trần Việt Thao
source:http://www.1000dethi.com
type:doc
Đề thi thử đại học môn ngữ văn 2012
( Nguồn: http://www.1000dethi.com/2012/03/de-thi-thu-dai-hoc-mon-ngu-van-2012.html ).  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu 1: (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những đặc điểm chính về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu. Trình bày ngắn gọn những biểu hiện của tính dân tộc trong thơ Tố Hữu về mặt nội dung và hình thức nghệ thuật. Câu 2: (3 điểm): Anh/ chị hãy viết bài văn ngắn( không quá 600 từ) bàn về ý kiến sau: ” Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ” PHẦN RIÊNG (5,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong 2 câu (câu 3.a hoặc câu 3.b) Câu 3a:Mau đi thôi ! Mùa chưa ngả chiều hôm. Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn Ta muốn riết mây đưa và gió lượn Ta muốn say cánh bướm với tình yêu Ta muốn thâu trong một cái hôn nhều Và non nước, và cây, và cỏ rạng Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng Cho no nê thanh sắc của thời tươi. (Vội vàng-Xuân Diệu, Ngữ văn 11, tập một, NXB GD, tr.23) Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm còn vỗ. (Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, tập một, NXB GD, tr.156) Trình bày cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ trên. Câu 3.b(5,0 điểm): Hình ảnh Rừng xà nu được tác giả Nguyễn Trung Thành xây dựng như một ẩn dụ về các thế hệ người dân Tây Nguyên vừa có vẻ đẹp chung, vừa có những nét đẹp riêng khó quên. Anh/ chị hãy phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít và bé Heng trong tác phẩm Rừng xà nu để làm sáng tỏ điều đó. **************** ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C NĂM 2011- 2012 Môn: Ngữ Văn 1. Anh/ chị hãy nêu những đặc điểm chính về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu. Trình bày ngắn gọn những biểu hiện của tính dân tộc trong thơ Tố Hữu về mặt nội dung và hình thức nghệ thuật. 2,0đ 1. Những đặc điểm chính về phong cách nghệ thuật của thơ Tố Hữu 1,0đ - Tố Hữu là nhà thơ của lí tưởng cộng sản. Thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng trữ tình- chính trị. - Thơ Tố Hữu thiên về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. - Thơ Tố Hữu có giọng tâm tình ngọt ngào. - Thơ Tố Hữu giàu tính dân tộc. 2. Những biểu hiện của tính dân tộc trong thơ Tố Hữu về mặt nội dung và hình thức nghệ thuật. 1,0đ - Nội dung: Thơ Tố Hữu phản ánh đậm nét hình ảnh con người Việt Nam và tình cảm Việt Nam trong thời đại mới, tiếp nối với truyền thống tinh thần, tình cảm đạo lí của dân tộc. - Hình thức: + Về thể thơ: Sử dụng, vận hành thành công các thể thơ truyền thống như lục bát, song thất lục bát. + Về ngôn ngữ: Sử dụng nhiều hình thức từ ngữ, lối nói, những hình ảnh ước lệ, so sánh mang tính truyền thống. 2. Anh/ chị hãy viết bài văn ngắn( không quá 600 từ) bàn về ý kiến sau: ” Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ” 3,0đ 1. Giải thích ý kiến “ khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ”. 0,75đ Vấn đề Ban- dắc đưa ra thoạt tiên tưởng mâu thuẩn nhưng thực ra rất sâu sắc, thấm thía. Khi công nhận cái yếu của mình tức là con người đã có đủ dũng cảm, trung thực và năng lực nhận thức để kiểm điểm bản than một cách khách quan, toàn diện. Điều ấy giúp con người có nghị lực, trưởng thành, “ trở nên mạnh mẽ”. Nói cách khác một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cho con người trong cuộc sống là biết nhận thức đúng đắn về điểm yếu của bản than và dũng cảm, trung thực để công nhận điều này. 2. Bàn bạc về vấn đề nêu trong ý kiến 1,0đ Vấn đề đặt ra đúng đắn, sâu sắc, có ý nghĩa định hướng cho con người trong nhận thức, lối sống: - Con người sẽ trở nên mạnh mẽ khi nhận thức, kiểm điểm bản than một cách trung thực: trong cuộc sống không có ai hoàn thiện. Vậy khi công nhận